top of page

ביטוח מבנה לבית משותף - קומת ביניים

בפרק זה, נשוחח על מהות ביטוח המבנה ונעלה נושאים כגון:

עברתי לבניין חדש מהניילונים ממש עכשיו קיבל טופס 4 לא צריך ביטוח יש אחריות קבלן

הבניין ממש ישן מעלית קטנה לובי קטן האם עדיין צריך ביטוח

האם גם בניינים קטנים צריך ביטוח

מה מכסה פרק המבנה

מה אינו בכיסוי

האם ביטוח דירה לכל הדירות לא מספיק

ה כל חברות הביטוח מציעות ביטוח מבנה?

אז איך אני בוחר או יודע מה נכון לבנין שלי

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page