top of page

ניהול ועד בית

בפרק הזה נעסוק בהיבטים של קבלת החלטות בניהול ועד בית

  • האם יש בכלל הבדל בין חברת ניהול לוועד בית עצמאי

  • ועד בית שמתנדב, מוגדר כיועץ או עוזר ? או שבעצם כל האחריות בכל מקרה עליו

  • שאלה משפטית. האם חובה לבטח את הבניין?

  • התקציב בדרך כלל מגביל את כמות ההוצאות, איפה נגמר החסכון ומתחילה הרשלנות

  • המלצות להתנהלות נכונה

0 comments

Comments


bottom of page